Instalații gaze naturale

Cu o experiență de peste 4 ani în domeniul instalațiilor firma noastră S.C. Pad Industrie S.R.L. vă oferă servicii complete după cum urmează:

 • Consultanță de specialitate în domeniul gazelor naturale;
 • Modificări, măriri și renominalizări a instalațiilor de utilizare gaze naturale;
 • Proiectarea și execuția instalațiilor noi de utilizare a gazelor naturale atât pentru case, vile, apartamente, complexe rezidențiale cât si pentru instituții, hale, etc.
 • Proiectarea și execuția instalațiilor de separare a consumului de gaze naturale pentru mașina aragaz și centrale termice;
 • Proiectarea și execuția instalațiilor de utilizare gaze naturale cu țeavă din PE (polietilenta) îngropată;
 • Montarea contoarelor pasante de gaze pe coloana existentă a blocului în apartamente pentru mașina aragaz;
 • Întreținerea și înlocuirea coloanelor de gaze naturale existente pentru asociații de proprietari, case, vile, instituții, etc;
 • Intervenții 24h/24h la instalațiile de utilizare gaze naturale pentru consumatori casnici și juridici;
 • Vânzarea și/sau montajul sistemelor de protecție formate dintr-un senzor de detectare a scăpărilor de gaze și o electrovană care oprește furnizarea gazelor în caz de avarie;
 • Garanție și post-garanție a instalațiilor de gaze.

Etapele care trebuie urmate pentru a realiza o astfel de instalație de obicei sunt următoarele:

 • Obținerea acordului de acces pentru consumatorul pe care îl doriți pe noua/vechea instalație din partea furnizorului local din zona dumneavoastră ex.: Distrigaz;
 • Proiectarea instalației de gaze naturale, întocmirea dosarului preliminar, depunerea lui către furnizorul local;
 • Avizarea proiectului de către furnizorul local;
 • Execuția instalației de utilizare gaze naturale conform proiectului și Normativului în vigoare;
 • Recepția instalației gaze naturale în prezența unui reprezentant al furnizorului local de gaze și un reprezentant autorizat al firmei noastre;
 • Punerea în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale.

Siguranța instalațiilor
Responsabilitatea întreţinerii, exploatării şi reparării instalaţiei de utilizare a gazelor naturale revine clientului. Instalaţia dumneavoastră de utilizare începe după postul de reglare şi se continuă până la coşul care serveşte la evacuarea gazelor arse, iar în cazul în care locuiţi la bloc şi beneficiaţi de contorizare individuală, aceasta începe de la nivelul robinetului de contor.
Verificarea/revizia instalaţiei de utilizare este obligatorie. Acest serviciu se efectuează cu o firmă autorizată ANRE, selectată de dumneavoastră, după cum urmează :

 • Verificare la interval de maxim 2 ani
 • Revizie la interval de maxim 10 ani

Se interzice:

 • verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale (Atenţie: PERICOL DE EXPLOZIE şi INCENDIU!);
 • modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane sau societăţi neautorizate de către ANRE;
 • aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj;
 • a se lăsa focul nesupravegheat la aparatele neautomatizate;
 • obturarea coşului de fum la aparatele de utilizare şi a grilelor de ventilaţie din încăperi;
 • dormitul în încaperi cu aparatele de utilizare nelegate la coş (reşou, aragaz, etc), cu focul aprins sau în încăperi unde se simte miros de gaze (Atenţie: PERICOL DE MOARTE!)

Indicaţii speciale:
Verificarea eventualelor scăpări de gaze se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă. Montarea, punerea în funcţiune, service-ul şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de gaze naturale se fac numai prin intermediul firmelor autorizate de catre I.S.C.I.R, care eliberează autorizaţia de funcţionare a acestora; conform reglementărilor în vigoare, pentru aparatele consumatoare de gaze naturale, clientul are obligaţia deţinerii autorizaţiei lor de funcţionare.
Urmaţi întocmai instrucţiunile de utilizare primite la achiziţionarea aparatului.